Missionsbefallning

I evangelium enligt Matteus kan vi läsa om hur Jesus sände ut sina lärjungar med ett stort och viktigt uppdrag. Det kan verkligen kallas en missionsbefallning, och vi bör med glädje läsa det underbara löfte som finns kopplat till uppdraget. Du kan läsa om detta i kapitel 28 i Matteus evangelium.

”Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns, Sonens och den Helige Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.”

Vi ser också som vår målsättning, med den mission som vi bedriver, att människor skall få höra evangeliet och ta emot Jesus Kristus som sin Herre och Frälsare i sina liv både i Sverige och i andra länder.

Missionen

Att få vara med i missionsarbete utöver vår värld – det är något fantastisk. Men också något livsviktigt för en Guds församling. Det är uppdraget som Herren själv gav oss. Gud vill att vi som församling skall ha ett levande missionsintresse som tar sig uttryck i offer, förböner samt att missionärer gått ut. . Vi är glada att människor med rötter i vår församling gått ut på missionsfältet. Mission är en stor utmaning! Här får du en liten aktuell missionsrapport om det som vi nu står i som församling.

Turkiet

Vår missionär Sören Disby är i full gång med TV-kanalen Kanal Hayat och dess dagliga sändningar på turkiska över satellit. Dessa har rönt ett gott mottagande och en lyssnarrespons i form av kontakter. Vi tackar Herren för att sändningarna nu är igång efter flera olika turer. Vi är glada att vi fått  vara med  i dess tillkomst.

Kom ihåg dessa sändningar på turkiska i dina förböner. TV är ett bra sätt att nå ut till det turkiska folket med de goda nyheterna.

Bed speciellt för de kristna och för de små församlingarna i dagens Turkiet som har över 70 miljoner innevånare.

I Turkiet bedrivs en omfattande mission under namnet Tyrannus Ministries. Vår församling stöder denna verksamhet tillsammans med flera andra församlingar i Sverige. Olika områden ryms inom denna mission t ex Bibelskola, radio och kassettarbete, videoarbete, internetarbete och fond för nationella medarbetare.