Vad är Alphakursen för något? Alphakursen är en grundkurs i kristen tro. Kursen är öppen för alla och ger en möjlighet att få utforska meningen med livet.

Bakgrund

Alphakurserna startade i anglikanska kyrkan, i Holy Trinity Brompton Church i London, i början av 1980-talet. Alpha finns idag i över 170 länder och ca 23 000 000  människor har gått en Alphakurs. Kursen har funnit i Sverige sedan 1996 och vi räknar med att drygt 100 000 svenskar har gått kursen. Alphakursen ges av alla kyrkor i de flesta kristna traditioner och kursupplägget och kursmaterialet är detsamma var man än går kursen.

Konceptet

Alphakurser hålls på många olika platser och på olika tider på dagen. De flesta kurser hålls kvällstid på en bestämd veckodag under 10 veckor. Alphakurser hålls i kyrkor, hemmen, skolor, fängelser, arbetsplatser mm. Varje kurstillfälle inleds med att man äter en måltid tillsammans i en enkel och avslappnad miljö. Därefter lyssnar man på ett föredrag som kretsar kring ett grundtema relaterat till den kristna tron. Efter föredraget tas ofta en kort paus med fika/juice innan deltagarna går till sina smågrupper. I den gruppen, som oftast består av 8-12 personer med en eller ett par ledare, ges möjlighet att ställa frågor, ge uttryck för sina åsikter, studera vad Bibeln säger och diskutera kvällens ämne. I smågrupperna är det lättare att finna nya vänner och ge uttryck för vad man verkligen tycker och tror. Kursen har en fast tid då diskussionerna avslutas.

Teman som tas upp

 • Den kristna tron – tråkig, osann, irrelevant?
 • Vem är Jesus?
 • Varför måste Jesus dö?
 • Hur kan jag vara viss om min tro?
 • Varför skall jag läsa Bibeln och hur?
 • Varför skall jag be och hur?
 • Hur leder Gud oss?
 • Vem är den Helige Ande?
 • Vad gör den Helige Ande?
 • Hur kan jag bli fylld av Anden?
 • Hur kan jag stå emot det onda?
 • Varför och hur skall vi berätta om vår tro för andra?
 • Helar Gud idag?
 • Vad skall vi ha kyrkan till?
 • Hur kan jag göra det bästa av resten av mitt liv?

Är du intresserad? Kontakta oss här